Büyük Britanyada Salmonella  seviyeleri, 2002

Aşağıda verilen bilgiler Animal Pharm. No 530 Aralık 12 2003 6-7 den alınmıştır. 2002 yılında dana, koyun, domuz ve kanatlıda rapor edilen Salmonella varlığı toplam rakamları 2000 yılına kıyasla % 13,4 azalmıştır. 2002 deSalmonella varlığı 2001 yılına kıyasla % 23.8 artmıştır. 2001 deki şap hastalığı normal çiftlik uygulamalarının etkilemesinden ve test için daha az sayıda klinik örnek gönderilmemesinden dolayı Salmonella izlenmesini etkilemiştir.

İzole Edilen Serotipler

Izolatların Listesi (izolasyon sayıları azalan sıraya göre).

 • S. Dublin – çoğunlukla danalardan izole edilmiştir
 • S. Typhimurium
 • S. Livingstone
 • S. Enterica subspecies diarizonae
 • S. Senftenberg

Kümes Hayvanları

yumurtacı,broiler,damızlık:

 • Rapor edilen vaka = 869
 • 2001’e benzer
 • 2001 den itibaren azaldı = 1 186
 • Sadece 11 S Enteritidis vakası rapor edildi..
 • S Livingstone en fazla izole edilen serotiptir ve bunu S Senftenberg takip eder.

Diğer kümes hayvanları:

 • Hindilerden rapor edilen Salmonella varlığında azalma. S Typhimurium en sık izole edilen serotiptir.
 • Ördeklerden Salmonella raporlarında artış (büyük olasılıkla gönüllü tarama aktivitelerinde artış sebebi ile)
 • Oyun amaçlı kuşlardan raporlar %36 azalmıştır