Salmonellanın Önlenmesi ve Kontrolü

Salmonella çevreyi, kanatlı sürülerini ve kanatlı ürünlerini kontamine eder. Bir eradikasyon programı gerçekçi değildir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kanatlı ürünlerinden bulaşan Salmonella enfeksiyonunun üç alanda yapılacak çalışmalarla kontrol edilebileceğini kabul etmektedir:

 1. Halkın eğitimi
 2. Kesim hijyeni ve teknolojisinde iyileştirmeler
 3. Tavuklarda enfeksiyonun kontrolü

Tavuklarda Salmonella Enfeksiyonunun kontrolü

 1. Salmonella taşımadığı bilinen civcivlerle başlayın.
 2. Sürüde Salmonella enfeksiyonu olup olmadığını gözlemleyin.
 3. Salmonella vakaları varlığında uygun tedbirler alın
 4. Etkili biyo-güvenlik.
 5. Her bir kanatlı için koruma mekanizmalarını en üst düzeye çıkarın.
  – aşılama
  – bağırsak florasının optimizasyonu

Bu konulara dikkat edilmesiyle Salmonella enfeksiyonu riskini en alt düzeye çekecek bir dizi ‘engel’ sağlanmış olur.

kırılmış yumurta

Kümes hayvanlarında Salmonella 
enfeksiyonunun önlenmesi, insanlarda salmonellozisi azaltır.