AB Mevzuatı

AB direktiflerinin amacı, yumurtacı ve damızlık tavuklarda enfeksiyon düzeyini minimuma indirmektir. Genel AB mevzuatına ek olarak birçok ülke, kümes hayvanlarında Salmonella enfeksiyonunu azaltmak için kendi yönetmeliklerini uygulamaktadır. Yönetmelikler genellikle gönüllü uygulama kurallarıyla desteklenmektedir.

Salmonella kontrolüne yönelik Avrupa stratejileri

Farklı ülkelerde Salmonella için farklı kontrol stratejileri benimsenmiştir ve bu stratejiler değişen ölçülerde başarılı olmuştur.Ülkeler hakkında bilgi almak için sol taraftaki menüde verilen bağlantıları takip edin.

Temmuz – Ağustos 2006 – Avrupa Komisyonunun Ek Salmonella Mevzuatı

Avrupa Komisyonu, AB çapında kümes hayvanlarında ve yumurtalarda Salmonella enfeksiyonunu azaltmayı ve kontrol altına almayı amaçlayan iki yönetmelik çıkarmıştır..


Bkz. Resmi basın bülteni – AVRUPA web sitesi


31 Temmuz 2006 – (EC) No 1168/2006 sayılı Komisyon Yönetmeliği (pdf 57 Kb)


1 Ağustos 2006 – (EC) No 1177/2006 sayılı Komisyon Yönetmeliği (pdf 48 Kb)


AB Direktifleri

Zoonosis Direktifinin içerdiği konular :

 1. Sürülerin Salmonella enfeksiyonları yönünden izlenmesine yönelik kurallar.
 2. Damızlık sürülerde test sonuçlarının pozitif çıkması halinde alınacak tedbirler.
 3. İşleme tesislerinde ve kesimhanelerde Salmonella denetimine yönelik kurallar.
 4. Yemlere Salmonella kontaminasyonunun izlenmesine yönelik tedbirler.
 5. Zoonosların azaltılmasına yönelik hedefler

1999 yılında, AB ülkelerinde resmi olarak 166.000 Salmonella vakası bildirilmiştir.
2000 yılında bildirilen vaka sayısı 150.000’e düşmüştür.
2006 için öenrilen hedefler

 • Yumurtacı sürüler – S. Enteritidis ve S. Typhimurium ile enfekte sürülerin oranının %5’e düşürülmesi.
 • Broiler sürüler – tüm Salmonella serotiplerinin oranının %10’a düşürülmesi.

Salmonella kontrolünün önemi, kümes hayvanı üretimine yönelik EUREPGAP uygulama kurallarında da vurgulanmıştır. EUREP, Avrupa’da perakendecilerin oluşturduğu bir kuruluştur. EUREP, bölgesel ve ulusal Entegre Çiftlik Güvenlik programlarının temeli olarak, İyi Tarım Uygulamaları kuralını geliştirmiştir.
Bu programa uyum için:

 1. Broiler sürülerin 21-28 günlükken Salmonella testinden geçirilmeleri gerekmektedir.
 2. Diğer tüm sürülerin kesimden 10 ila 14 gün önce test edilmesi gerekmektedir.
 3. Test sonuçları pozitif olan sürüler itlaf edilmelidir.
 4. Bölgenin Salmonella’dan ari olduğu doğrulanana kadar yeni sürülerin getirilmesi yasaklanır.
 5. Kuluçkahaneler, Salmonella Enteritidis veya Salmonella Typhimurium enfeksiyonuna yakalanan sürülerden yumurta kabul edemezler. Bu sürülerden yumurta alımı derhal durdurulmalıdır ve çıkmamış yumurtaların tümü imha edilmeli ve uygun şekilde atılmalıdır.