Partners in Reproduction

Sağlıklı Kanatlı

Kümes Hayvanlarında Salmonella Enfeksiyonlarının Kontrol

Salmonella insanlardaki gıda zehirlenmesinin başlıca sebebi olduğundan, kümes hayvanlarında Salmonella’nın kontrolü bir halk sağlığı sorunudur. Kümes hayvanları Salmonellozun tek kaynağı olmasalar da genel bir Salmonella kaynağı olarak bilinirler.

Salmonella doğada yaygındır; genellikle vahşi hayvanlarca taşınır. Genç kümes hayvanları enfeksiyona karşı özellikle hassastır. Etkili kontrol, gelişmiş çiftlik biyo-güvenliği, bakım ve idarede ‘en iyi uygulamaların’ kullanımı ve aşılama ile rekabetçi dışlama ürünlerinin kullanımı dahil, birçok faktöre bağlıdır.

İnsanlarda Salmonella 
enfeksiyonları

Salmonellalar insanlarda görülen gıda zehirlenmelerinin başlıca nedenidir.Kümes hayvanlarının ürünlerinin neden olduğu besin kaynaklı enfeksiyonlara genelde Salmonella Enteritidis ya da Salmonella Typhimurium yol açar

Salmonella kontrolü

Salmonella enfeksiyonu ve saçılması kanatli yetistiriciliginin herhangi bir evresinde ortaya çıkabilir.Aşılama ve biyo-güvenlik dahil Salmonella kontrol önlemlerinin, kanatlı eti ve yumurtası üretiminin her aşamasında uygulanması gerekir. 

salenvac kampanyası

Kümes hayvanlarının Salmonella enfeksiyonuna karşı aşılanması sayesinde Salmonella’dan ari, insan tüketimi açısından güvenilir kanatlı eti ve yumurtası elde edilir.