Salmonella’ya karşı neden aşı neden gereklidir?

Salmonella kontrol programının bir parçası olarak aşılama uygulaması, Salmonella’dan ari kanatlı eti ve yumurta elde etmeye katkıda bulunur. Canlı ve inaktif Salmonella aşıları mevcuttur.

Salmonella’ya karşı aşılama, tavukları aşağıdakilerden korur:

  • Haşare ve çevreden kaynaklı enfeksiyon ve enfeksiyonların tekrarı
  • Bakteriyi taşıyan yemlerden kaynaklanan enfeksiyonlar.
  • Tespit edilmeyen bir enfeksiyonun yayılması.
  • Enfeksiyonun kuluçkahanede, temel olarak kuluçka makinelerinde yayılması. Aşılanmış tavukların civcivleri, annelerdeki antikorlar tarafından korunur.
  • Korunmayan birkaç kanatlının olduğu bir sürüde enfeksiyonun yayılması.

İngiltere’de Salmonella kontrol programında Nobilis Salenvac aşının kullanılması, kanatlıı ürünlerinde rastlanan Salmonella  vakalarını başarılı bir şekilde azaltmıştır.

Daha fazla bilgi edinin

EFSA Raporu (Ekim 2004)

Biyolojik Tehlikeler Bilim Panelinin Komisyonun talebi üzerinde yayınladığı, kümes hayvanlarında Salmonella’nın kontrolü için aşı kullanımına ilişkin görüşü
Avrupa Topluluğu’nun gıda hijyeni ve zoonosis kontrolü ile ilgili mevzuatı, gıda maddelerine Salmonella bulaşmasını önlemeye yönelik bir dizi hüküm içermektedir.

Kanatlı çiftliklerinde Salmonella enfeksiyonunun başarılı bir şekilde kontrol edilebilmesi, iyi çiftlik ve hijyen uygulamalarına, testlerin yapılmasına ve pozitif sürülerin üretimden uzaklaştırılmasına dayalıdır. Tavukların aşılanması, tavukların Salmonella’ya maruz kalma karşısında dirençlerini artırmak ve Salmonella oranını azaltmak için ek bir tedbir olarak görülmektedir.

Şu anda üye ülkelerde uygulanan Salmonella aşılarına, karşılıklı tanıma prosedürüne dayalı olarak izin verilmiştir. Hem canlı hem de inaktif Salmonella aşıları mevcuttur. Şu anda aşılama uygulamalarının kapsamı üye ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermektedir.

Panelde, aşılamanın S. Enteritidis ve S. Typhimurium’u hedefleyen kontrol programlarında yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Aşılama uygulaması ve farklı aşıların (canlı ve/veya inaktif) kullanılması, sürülerde bu serovarların görülme oranına ve ilgili sürünün türüne (damızlık, yumurtacı veya broiler) bağlıdır.Raporun tamamı için bkz.


EFSA Raporu (Ekim 2004) (563k)
indir


Nobilis

Kanatlı endüstrisinde Salmonellanın kontrolü ve önlenmesi