Salmonella kontrolü – Kuluçkahane

Kümes hayvanlarında Salmonella enfeksiyonları; konağa özgü enfeksiyonlar, konağa özgü olmayan enfeksiyonlar ve Salmonella Arizonae alt türünü kapsayan enfeksiyonlar olarak ayrılabilir.

Kuluçkahanede Salmonella kontrolü, kuluçkahanenin iyi yönetilmesine ve yumurtadan yeni çıkan civcivlerde salmonella enfeksiyonunu engellemek üzere maternal bağışıklık sağlamak için damızlıkların aşılanmasına bağlıdır.

Kuluçkahane uygulama kuralları şunları içermelidir:

 • Yüksek risk taşıyan sürülerin ayrılması veya geçici olarak ayrı tutulması
 • Yumurta akışı, tavuklar, taşıma arabaları ve tablalar için tek yönlü taşıma sistemi.
 • İyi hijyen.
 • Temiz alanlardan kirli alanlara doğru doğru hava akışı.
 • Üretim sırasında biriken atıkların etkin biçimde kontrol edilmesi

92/117 sayılı AB Direktifi, Salmonella kontrollerini zorunlu hale getirmiştir. Aşağıdaki ortamlardan kültür örnekler toplanabilir:

 • Tüy
 • Kuluçka tepsisi ve nakliye kutuları
 • Kırık yumurta kabukları
 • Islak atık
 • Mekonyum
 • Yumurta içerisinde ölmüş civcivler.

Örnek almak için en iyi ortamlar tüyler, kuluçka tepsileri ve nakliye kutularıdır. Bu, yumurta kabuğuna bulaşmamış Salmonella serotiplerinin de tespit edilebilmesine olanak tanır.
Pozitif örneklerin izi ilk sürülere kadar izlenmelidir.
Binalar ve yüzeyler, temizlik ve dezenfekte işlemlerini kolaylaştıracak biçimde tasarlanmalıdır. Binaların ve ekipmanların temizlenmesinin ve dezenfekte edilmesinin ardından swaplar ile Salmonella varlığı yönünden kontrol edilmelidir.

Damızlıkların Aşılanması

Damızlıklar Salmonella’ya karşı aşılandıklarında, kuluçkadan çıkan civcivler maternal antikorlarla korunmaktadır. Bu, kuluçkahanede Salmonella enfeksiyonunun yayılmasını sınırlandıracaktır.

Salmonella aşıları hakkında bilgiyi okuyun..

spread in the hatchery