Salmonelloz

Salmonelloz, Salmonella suşlarının yol açtığı bakteriyel bir hastalıktır. Hayvanlarda ve insanlarda görülür. Her iki durumda da değişen şiddette, genelde ishale neden olan, enterik hastalıktır.

Salmonella enfeksiyonu bir Halk Sağlığı Sorunudur

Birçok Salmonella suşu zoonotik ajandır ve insana kontamine hayvansal kökenli gıda ürünleri ile bulaşır. İnsanlarda Salmonelloz gıda zehirlenmesinin en yaygın nedenlerinden biridir.

İnsanlarda hastalığa yol açan en yaygın serotipler Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium’dur. 1987’den beri, S. Enteritidis, insanlarda kümes hayvanı ürünlerinden kaynaklanan Salmonella zehirlenmesinin ana nedeni olmuştur.Birçok ülkede genelde mevzuatları da içeren ulusal kontrol önlemleri uygulanmıştır. Avrupa Birliği’nde damızlık ve yumurtacı hayvanlarda Salmonella enfeksiyonunu en aza indirmek için 1992 yılında Zoonoz Yönetmeliği (EC/92/117) yürürlüğe girdi.