Salmonellanın epidemiyolojisi

Salmonelloz, insanlarda en yaygın olarak görülen zoonotik hastalıklardan biridir. Vakaların genellikle bildirilmemesi nedeniyle, bildirilen vakaların sayısı gerçekteki vaka sayısından daha azdır.

Salmonelloz, en sık yüksek mevsim sıcaklıklarının yaşandığı dönemlerin ardından görülmektedir. Bir sıcaklık artışının ardından yaklaşık bir ay sonra Salmonella enfeksiyonu doruk noktasına ulaşmaktadır.

Küresel düzeyde Salmonella vakaları

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), küresel ölçekte en sık izole edilen Salmonella serotiplerini izlemektedir. Bu çalışma, Global Salm-Serv (GSS) tarafından gerçekleştirilmektedir. Mevcut Salmonella izolasyonlarına ilişkin düzenli veri sunan ülkelerin sağladığı bilgiler ışığında küresel bir veritabanı oluşturulmaktadır.Sistem ve veritabanına ilişkin ayrıntılar, WHO’nun web sitesinde bulunabilir:

S. Enteritidis ve S. Typhimurium, veri sunan ülkelerin tümünde en sık izole edilen türlerdir. Bu iki serotip, toplam yıllık salmonella izolasyonun %57-67’sine karşılık gelmektedir.