Kuzey ve Güney Amerika’da Salmonella

ABD’de, 1991 yılından beri bildirilen Salmonella vakalarının sayısı sürekli olarak düşmektedir. S. Enteritidis ve S. Typhimurium, küresel düzeyde yaygın salmonelloz nedenleridir.

Amerika Birleşik Devletler

İnsanlarda Salmonella

Salmenolloz en yaygın olarak küçük çocuklarda görülmektedir.

Küresel trende uygun olarak, en sık izole edilen serotipler şunlardır:

 • S. Typhimurium
 • S. Enteritidis
 • S. Newport.

Bu üç serotip, tüm izolatların %50’sini oluşturmaktadır.

Kümes Hayvanlarında Salmonella

2001 yılında tavuklardan izole edilen ilk 5 serotip şunlardır:

 • S. Enteritidis (31%)
 • S. Heidelberg (27%)
 • S. Kentucky (8%)
 • S. Typhimurium (8%)
 • S. Senftenberg (4%)

Sürüler arasındaki dönemde çiftlikteki kasalar, yemlikler, diğer ekipmanlar, duvarların ve tavanların yıkandığı çiftliklerde S. Enteritidis tespit edilmemiştir. Kemirgen populasyonun yüksek olduğu kümes hayvanı çiftliklerinde S.Enteritidis enfeksiyonu oranı daha yüksektir.Hindilerden izole edilen ilk 5 serotip şunlardır:

 • S. Senftenberg (26%)
 • S. Heidelberg (18%)
 • S. Typhimurium (14%)
 • S. Muenster (7%)
 • S. Bredeney (6%)

Daha fazla bilgi için bkz.:
PHLIS surveillance data on the CDC web site, USA

Kanada

2000 yılında, insanlarda Salmonelloz’a neden olan ilk 3 serotip şunlardır:

 • S. Typhimurium (22%)
 • S. Enteritidis ( 21%)
 • S. Heidelberg (13.3%)

Güney Amerika

2001 yılında S. Enteritidis, insanlardan ve hayvanlardan en yaygın olarak tecrit edilen enfeksiyon türü olmuştur.