Okyanusya’da Salmonella

Bildirilen gıda kaynaklı enfeksiyon vakalarından, 1991-1998 yılları arasında artmıştır. Bunun nedeni muhtemelen teşhis olanaklarının iyileşmesi ve vakaların bildirilmesidir. Vakalardaki büyük artışın nedenlerinden biri, önceden paketlenmiş ve paket servis yiyeceklerin tüketimindeki artış olabilir. Bu gıdalar, Salmonella enfeksiyonu bakımından daha fazla risk taşımaktadır.

Avustralya

İnsanlarda Salmonella

1998 yılından beri Salmonella vakalarına ilişkin rakamlar sabit kalmıştır.
İnsanlardan en yaygın izole edilen serotipler şunlardır:

  • S. Typhimurium (%22)
  • S. Enteritidis – çoğunlukla deniz aşırı ülkelerden dönen insanlarda görülmektedir.

İnsanlarda görülen Salmonelloz vakalarının rapor edilen sayıları, Department of Health and Aging web site web sitesinde görülebilir.

Kümes Hayvanlarında Salmonella

S. Enteritidis, Avustralya’daki tavuk sürülerinde endemik değildir. Kümes hayvanlarında çok sayıda S. Sofia görülmektedir (izole edilen tüm Salmonella vakalarının %60’ına karşılık gelmektedir). Bu serotipin koruyucu olabileceği ve S. Enteritidis’i dışladığı düşünülmektedir. S. Sofia’nın insanlar için patojenik olmadığı düşünülmektedir.

Yeni Zelanda

İnsanlarda Salmonella

S. Typhimurium DT106, insanlardan ve insan dışı kaynaklardan en yaygın olarak izole edilen serotiptir. Yabani kuşlarda enfeksiyonun bir kaynağı vardır ve bu, serotipin hızla yayılmasını kolaylaştırmaktadır.

Kümes Hayvanlarında Salmonella

Kümes hayvanlarında görülen başlıca serotipler şunlardır:

  • S. Typhimurium
  • S. Agona
  • S. Infantis
  • S. Brandenberg
Okyanusya’da Salmonella