Avrupa Birliği’ndSalmonella

1995 yılından beri AB’de Salmonella enfeksiyonlarında düşüş eğilimi gözlenmektedir. Hastalığın durumu, Salmonella kontrol programlarının uygulanıp uygulanmamasına bağlı olarak, ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

İnsanlarda Salmonella

Genel olarak, 1995-2000 yılları arasında insanlarda görülen vakaların sayısı %31 oranında azalmıştır.AB’de S. Enteritidis, temel olarak PT4 serotipi ile, insanlarda gıda zehirlenmesi ile ilişkilendirilen en yaygın enfeksiyondur.

Ülkelere göre Salmonella vakaları ile ilgili veriler için bkz. mevzuat.

Kümes Hayvanlarında Salmonella

1994’yılında, Avrupa’da 92/117/EEC sayılı AB Zoonoses Direktifi yürürlüğe girmiştir. Birçok ülke aynı zamanda kendi Salmonella kontrol programları’nı uygulamaya başlanmıştır. Bu tedbirler, kümes hayvanlarında Salmonella vakalarının kontrolü konusunda etkin olmuştur.

Avrupa’da Salmonella vakalarına ilişkin veriler için bağlantılar

Danimarka

Danimarka’da zoonoses’a ilişkin yıllık rapor 1999

Almanya
Federal Risk Değerlendirme Enstitüsünün Web Sitesi

İngiltere