Salmonella kontrolü – İngiltere

1988 yılında, sağlık bakanı Edwina Currie, şu beyanda bulunmuştur: “[İngiltere’de] ürettiğimiz yumurtaların çoğunda Salmonella enfeksiyonu var.” Bu açıklamanın ardından İngiliz tüketicilerin yumurta ve yumurta ürünlerine karşı boykotu, İngiltere’nin yumurta üretim endüstrisini neredeyse yok olma noktasına getirmiştir.

Mart 1989’da, yeni Salmonella yasası çıkarılmıştır:
Zoonoses Kararnamesi 1989 – Zorunlu Kesime ve Pozitif Salmonella Testi Sonuçlarının Zorunlu Bildirimine dair Yasa:

 • Salmonella-enfeksiyonu bulunan kümes hayvanlarının zorunlu kesimi.
 • Hastalıktan etkilenen sürüler için tazminat
 • Daha katı bildirim zorunluluğu,
 • Kümes hayvanlarının test edilmesine yönelik 1989 Kararnamesi.

Sonraki 4 yılda, kümes hayvanlarında Salmonella enfeksiyonu vakalarında çok az iyileşme kaydedilmiştir.

1993 yılında Salmonella yasası değiştirilmiştir. Damızlık Kümes Hayvanı Sürülerine ve Kuluçkahanelerine dair 1993 Kararnamesi yürürlüğe girmiştir. Bu kararname, sadece damızlık sürüler ile sınırlıdır. 1993’ten sonra Salmonella konusunda iyileşme görülmeye başlamıştır.

Salmonella yasası, uygulama standartlarıyla (COP) desteklenmiştir. Bunlar tavsiye niteliğinde kurallar olup yasal zorunluluk değildir.

Aşağıdaki COP, İngiltere’deki Salmonella yasasını desteklemektedir:

 1. Güvenilir Broiler Üretimi Uygulama Kuralları
  • Her bir broiler sürünün Salmonella bakımından test edilmesi.
  • Pozitif sürülerde Salmonella‘nın kaynağının belirlenmesi.
  • Sonraki sürüleri korumak için özel temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının yapılması.
  • Kesimhanelerin bilgilendirilmesi.
 2. UFAS Yem için Uygulama Kuralları
  • Yem fabrikası ortamının izlenmesi.
  • İçeriğin takip edilmesi.
  • Sonuçlara göre kaynak kullanımı.
  • Yemlerin son ürün olarak izlenmesi.
  • Sonuçlara göre temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yapılması.
  • Belli bazı yemlerin ve yüksek risk taşıyan bileşenlerin ısı işlemine veya asit işlemine tabi tutulması.
 3. Ticari Yumurtacı Tavuklar için Lion Uygulama Standardı
  Edwina Currie’nin beyanını takip eden 10 yılda, İngiltere’de yumurta tüketimi önemli ölçüde azalmıştır. 1989 yılında, insanların tüketimi için güvenli, Salmonella’sız yumurta üretme hedefiyle Lion Kalite Standardı yürürlüğe girmiştir.

  Lion Standardı’nın temel unsurları şunlardır:
  • Tüm üretim zincirinin kaydedilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması.
  • Salmonella karşı aşılamaı.
  • Hijyen, süre ve sıcaklık kontrolleri.
  • Raf ve paketler üzerine “Son Kullanma Tarihi”nin yazılması.
  • Bağımsız denetimler yapılması.

Lion sürüsünün ilk aşılaması için Nobilis Salenvac kullanılmıştır. Damızlık sürülerin aşılanmasına 1994 yılında ve ticari yumurtacı sürülerin aşılanmasına 1997 yılında başlanmıştır.