Salmonella kontrolü – Hollanda

Hollanda’da başlatılan Salmonella Eylem Planı ve Artı Eylem Planı programları, insanlarda bildirilen salmonelloz vakalarında düşüş sağladı.

1997 yılında, üç yıllık “Salmonella Eylem Planı ” programı başlatıldı. Broiler ve yumurtacı sürülerde maksimum enfeksiyon düzeylerine ilişkin hedefler belirlendi:

 • Broiler sürüler – 1999 yılına kadar kesimhaneye gönderilen sürülerde maksimum %10 enfeksiyon düzeyi.
 • Yumurtacı sürüler – 2000 yılına kadar yumurtlama döneminin sonu itibarıyla canlı sürülerde maksimum %5 enfeksiyon düzeyi.

Plan, şu unsurlardan oluşmaktadır:

 1. Zorunlu izleme
  Damızlık, broiler ve yumurtacılar, kültür yöntemleriyle veya seroloji yöntemiyle Salmonella enfeksiyonunun varlığı bakımından düzenli olarak test edilmektedir.
 2. Hijyen tedbirleri
  Bu tedbirler, damızlık sürülerden ticari sürülere ve kesimhanelere kadar tüm üretim zincirini kapsamaktadır.

  Hijyenin ve management kontrollerinin, soyunma odası koşullarının ve kemirgen kontrol planlarının önemi vurgulanmıştır.
 3. Salmonella-pozitif sürülere yönelik tedbirler
  Bu tedbirler, aşağıdaki üç unsura dayanmaktadır:
  – sürünün damızlık aşaması;
  – tavukların yaşı;
  – tespit edilen serotip.

  Salmonella-pozitif damızlık stoku – kesilmiş veya antibiyotiklerle tedavi edilmiştir.

  Yumurtlama döneminin sonunda olan Salmonella-pozitif yumurtacı tavuklar – sonraki sürülerde Salmonella enfeksiyonunun önlenmesinin önemi vurgulanmıştır. Tesisler, yönetmeliklere göre temizlenmiş ve dezenfekte edilmiştir. Yeni sürüler yerleştirilmeden önce alınan çevresel numunelerin Salmonella bakımından negatif olması sağlanmıştır.

  Kesim öncesi testlerde Salmonella-pozitif broilerler,  –  Tesisler, yönetmeliklere göre temizlenmiş ve dezenfekte edilmiştir. Yeni sürüler yerleştirilmeden önce çevresel numunelerinin Salmonella enfeksiyonu bakımından negatif olması gerekmektedir.

1997 ile 2001 yılları arasında yetiştirme amaçlı sürülerde ve yumurtlayan sürülerde Salmonella enfeksiyonunda sınırlı ve tutarsız bir azalma sağlanmıştır.

Salmonella enfeksiyonunda azalma

2001 yılında “Artı Eylem Planı” programı başlatılmıştır. Daha önceki kontrol tedbirlerine ek olarak aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

 • Çiftlikteki sürülerden birinde pozitifliğe rastlandığı takdirde, diğer tüm sürüler üzerinde derhal araştırma yapılmalıdır.
 • Pozitif sürülere ait yumurtalara ısı işlemine.
 • Bir sürü pozitif ise, sonraki sürülerin aşılanması zorunluluğu.

Bir sürüde pozitiflik tespit edilmesi halinde doğacak maliyet, birçok çiftçiyi sürüleri aşılama uygulamasına yöneltmiştir. 2002 yılında, önleyici tedbir olarak, yumurtacı sürülerin %80’inden fazlası aşılanmıştır.
2002’nin üçüncü çeyreğinde, kanatlı etinin sadece yüzde birinde S. Enteritidis enfeksiyonuna rastlanmıştır. İnsanlarda görülen vakalar, 2001-2002 arasında %2—25 oranında düşmüştür.

Hollanda’da Salmonella Enteritidis enfeksiyonlarına ilişkin araştırma

 • Veriler, 1989 ve sonrasında toplanmıştır.
 • Nobilis Salenvac ile saha çalışmaları 1996’da başlatılmıştır.

Vaka sayısı
( toplam 600 çiftlikte)

Salmonellosis in Poultry , The Netherlands