Salmonella kontrolü – İskandinavya

İskandinavya’da Salmonella kontrol programlarında aşılama kullanılmamakta, bunun yerine yoğun biyo-güvenlik ve sürü denetimi uygulanmaktadır.

Salmonelladan ari kanatlı üretimi, beş temel ilkeye dayanmaktadır:

 1. Damızlık piramidinde Salmonella bulunmamalıdır.
  Tüm grand parentler ithal edildikten sonra karantinaya alınmalı ve Salmonella etekenini taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için test edilmelidir.
 2. Kanatlılara verilen yem ve suda Salmonella etkeni bulunmamalıdır.
  Bu:
  – ham maddeler üzerinde ithalat kontrolünün yapılmasıyla;
  – kümes hayvanlarına yönelik yem maddelerinin zorunlu ısı işleminden geçirilmesiyle; ve
  – yem endüstrisinde HACCP-tabanlı Salmonella kontrolünün uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.
 3. Kanatlılar, Salmonella ari ortamlarda tutulmalıdır. Yüksek hijyen ve biyo-güvenlik standartları uygulanmalıdır.
 4. Üretim zincirinin tamamı düzenli olarak izlenmelidir.
  Sürülerden kesimhane aşamasına kadar numune alınmalıdır.
 5. Salmonella’nın tespit edildiği durumlarda derhal tedbir alınmalıdır.
tavuklar