Salmonella Serotipleri ve Özellikleri

2400’ün üzerinde Salmonella serotipi tanımlanmış ve bildirilmiştir. Salmonella serotiplerinin tümü potansiyel olarak patojenik kabul edilir. Bazı serotipler konağa özgüdür ama serotiplerin çoğu, farklı konakları etkileyebilir.

Serotiplerin Sınıflandırılması

Günümüzde suşlar şu şeklide adlandırılmaktadır:
Örneğin daha önceleri Salmonella Typhimurium olarak anılan serotip, Salmonella Enterica subspecies enterica serotip Typhimurium haline gelmiştir. Sadelik adına, genellikle Salmonella Typhimurium olarak kısaltılır.
Salmonella bakterileri, Kauffman-White sınıflandırma şemasına göre gruplara ayrılır. Serotiplerin tanımlanması aşağıdakilere dayalı olarak yapılır:

 • “O” (somatik/ hücre duvarı) antijenleri
  O antijenleri, hücre yüzeyinde açığa çıkan liposakkarit-protein zincirlerinden oluşur.
 • “H” (flagellar) antijenler

Farklı antijenlere numara verilir ve her serotip, bir antijen formülü verildikten sonra, bir gruba ayrılır. Aşağıda Tablo 1’de bazı örnekler verilmiştir:

Tablo 1: Antijen formüllerine göre gruplara sınıflandırma

Aynı grup içindeki serotiplere karşı çapraz bağışıklık meydana gelebilir.
Salmonella serotiplerinin tümü potansiyel açıdan patojenik olarak değerlendirilir. Bazı serotipler konağa özgüdür ama serotiplerin çoğu, farklı konakları etkileyebilir.

Salmonella serotiplerinin özellikleri

 • Sporlanmayan gram-negatif cinslerdir (2-4X0.5µm), kapsülleri yoktur.
 • Genellikle uzun flagella ile kendinden hareketlidir.
 • Kendinden hareketli olmayan salmonella etkenleri vardır; örn. S. Pullorum , S. Gallinarum.
 • 35-37°C ve pH 7-7.5 ortamlarında optimal ölçüde ürerler.
 • Konaktan ayrı olarak birkaç ay yaşayabilirler.
 • Soğuk ortamlarda, dondurulmuş olarak ve kuru koşullarda yaşayabilirler (15°C ile 6°C arasındaki sıcaklıklarda üremeleri çok yavaşlar).
 • Dezenfektanların çoğuna karşı hassastırlar.
 • Yüksek sıcaklıklarda ölürler. Genel olarak, 60°C 2-6 dakika sürede veya 70°C 1 dakika sürede bakteri ölür.