Salmonella ve kümes hayvanları

Kümes hayvanlarında Salmonella enfeksiyonları; konağa özgü enfeksiyonlar, konağa özgü olmayan enfeksiyonlar ve Salmonella Arizonae alt türünü kapsayan enfeksiyonlar olarak ayrılabilir.

Konağa özgü enfeksiyonlar

Salmonella Pullorum ve Salmonella Gallinarum, konak türe yüksek bir uyum gösterir ve halk sağlığı açısından büyük bir sorun teşkil etmez. Gelişmiş ülkelerin çoğunda, yeterli kontrol tedbirleri sayesinde, S. Pullorum ve S. Gallinarum vakalarının sayısı azdır.

Paratiphoid Salmonella enfeksiyonları

Paratiphoid Salmonella, konağa özgü değildir (örn. S. Enteritidis ve S. Typhimurium). İnsanlarda Salmonella-gıda zehirlenmelerine yol açarlar.

Arizonosis

Kümes hayvanlarında Arizonosis’e S. Arizonae alt türünün serotipleri yol açar.

Daha fazla bilgi için, sol taraftaki menüde verilen bağlantıları kullanın.

Salmonella ve kümes hayvanları

Aşılama, Salmonella’nın kontrol altında alınmasına katkıda bulunur.