Kümes hayvanlarında Paratifoid Salmonelloz

Tavuklar genelde paratifoid Salmonella bakterilerinin semptomsuz taşıyıcılarıdır. Organizmalar taşıyıcı kanatlıların sindirim kanalında ve bazen üreme kanalında kolonize olur. Bu durum, karkasların ve insan tüketimi için üretilen yumurtaların kontaminasyonuna yol açabilir.

Kümes hayvanlarında klinik belirtiler

 • Kümes hayvanlarında klinik belirtiler yaygın değildir.
 • Genelde iki haftadan daha küçük kanatlılarda görülür
 • Spesifik olmayan – halsizlik, ishal, kabarık tüyler.
 • Tüm serotipler için benzer belirtiler

Semptomsuz taşıyıcılar

 • 4 haftadan daha büyük olan enfekte kümes hayvanları genelde 60 gün içerisinde Salmonelladan ari olurlar.
 • Enfekte kanatlıların küçük bir yüzdesi sürekli ya da aralıklı olarak salmonella saçabilirler.
 • Bakteri saçımı stres nedeniyle yeniden aktive olabilir.

Kanatlı ürünleri kaynaklı gıda zehirlenmesine yol açan Salmonella serotipleri

En yaygın serotipler, Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium’dur. Salmonella Paratifo B java, S. Agona ve S. Heidelberg gibi diğer serotipler, tavuk kaynaklı gıda zehirlenmesinin bir nedeni olarak daha sık izole edilmektedirler.

Tavuklarda ve insanlarda farklı Salmonella serotiplerinin genel yaygınlığı hakkında daha detaylı açıklama için bkz. Epidemiyoloji.

Salmonella bakterilerinin taşınması

Salmonella Enteritidis:

 • Dikey olarak taşınabilir.
 • Tavuğun üreme organında kolonize olur. Yumurtalar, kabuk oluşmadan önce enfekte olur.
 • Salmonella-pozitif yumurtalardan çıkan civcivler bakterileri yatay olarak saçabilir.

Kontrol ve Tedavi

Anti-bakteriyellerle tedavi:

 • Ölüm oranını ve hastalığa yakalanma oranını azaltır
 • Antibiyotik direnci gelişebilir
 • Önce organizmanın duyarlılığı kontrol edilmelidir.
 • Tedavi sonrasında birkaç kanatlı uzun vadeli Salmonella taşıyıcısı olabilir.

Etkili Salmonella kontrolü, aşağıdaki maddelerden oluşan entegre bir yaklaşım gerektirir:

 • Denetleme,
 • Hijyen
 • Aşılama.