Kümes Hayvanları İçin Yem ve Su

Kümes hayvanlarının yemleri ve içme suyu Salmonella bakterisi ile kontamine olabilir.  Bu, enfeksiyonun olası bir kaynağıdır.

Yemler

  • Hayvansal proteinler Salmonella bakterisi ile kontamine olabilirler.
  • Bitkisel proteinler işleme öncesinde veya işleme sırasında Salmonella bakterisi ile kontamine olabilirler.

Kontrol tedbirleri:

  • Bazı ülkelerde, ham maddelerin test edilmesi, Salmonella kontrol programının bir parçasıdır.

Yemlerin bakteri ile kontamine olması riski nispeten düşüktür. Ancak hastalığın Salmonella enfeksiyonun kontamine yemler yoluyla yayılma potansiyeli çok yüksektir..

  • Salmonella kontaminasyonu aralıklarla gerçekleşebilir ve dolayısıyla bakteri son üründe her zaman bulunmayabilir. Ekipmanın içerisinden ve saçılan yemlerden Salmonella testi için yem örnekleri alınmalıdır.
  • Kontaminasyonu önlemek için, soğutucunun çevresinde ki sıcaklık ve nemin kontrolü ile hava kaynağı çok önemlidir.

Yemlerin ısı işleminden veya kimyasal işlemden geçirilmesi gerekli olabilir.

İçme suyu

  • Suların depolandığın tanklar salmonellanın varlığı yönünden izlenmelidir.
  • Nipel sulukların salmonellayı bulaştırma ihtimali çanak ya da cup tipi suluklara göre daha düşüktür.
tavuk

Kümes hayvanlarında aşılama, üretimin her aşamasında enfeksiyona karşı koruma sağlar.