Çiftlikte Salmonella kontrolü

Çiftlikte etkin Salmonella Kontrol tedbirleri, çiftlikte Salmonella enfeksiyonunun ortaya çıkmasını ve yayılmasını önleme esasına dayanmaktadır.

Salmonella’nın Çiftliğe Girmesinin Engelenmesi

Civcivler, çiftliğe geldiklerinde Salmonella’dan ari olmalıdırlar.

 • Kuluçkahanede yeterli Salmonella denetimi ve kontrolü yapılmalıdır.
 • Civcivler çiftliğe ulaştıklarında, aşağıdaki numuneler alınabilir:
  • civciv kutularının yüzeyleri
  • kutuların tabanındaki civciv kağıtlarından
  • kutudan ölü veya hasta çıkan civcivler.

Bu örneklerden alınan kültürler, yeni gelen civcivlerin Salmonella durumunu gösterecektir. Pozitif örnekler geriye doğru tedarikçiye kadar izlenmelidir.

Salmonella’nın Çiftlikte Yayılmasının Engellenmesi

1. İzleme (Monitoring)

Sürüler, olası Salmonella enfeksiyonlarına karşı sık sık denetlenmelidir.
Kültür için aşağıdaki örnekler alınabilir:

 • altlık
 • dışkı örnekleri
 • çizme swap yada drag swap
 • toz örnekleri

Broiler çiftliklerinde, 21-28. günler arasında çizme swap ve toz örneklerinin birlikte alınması, altlıktan örnek alınmasına göre daha etkindir.
Yumurta dönemindeki damızlık sürüler ve ticari yumurtacı tavuklar için, aşağıdaki örnekler alınabilir:

 • folluk zemininden swaplar
 • folluk altlığından
 • yumurta tasnif masaları ve koridorlarından swaplar
 • yumurta toplama bandı üzerindeki artıklar.


Testlerde pozitif sonuçlarla karşılaşılması durumunda uygun tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler aşağıdakileri kapsayabilir:

 • Antimikrobiyaller ile tedavi
 • İtlaf. Birçok ülkede test sonuçları pozitif çıkan sürülerin itlafı zorunludur. Karşılığında tazminat ödenmektedir.
 • Kuluçkahaneyi, kesimhaneyi veya yumurta dağıtım/işleme tesisini bilgilendirme.

2. Aşılama
Damızlık, broiler ve yumurtacı sürülerin tümü Salmonella’ya karşı aşılanabilir. Her gruba uygun aşı ve aşılama planı hakkında daha ayrıntılı bilgi için, Ürünler bölümüne bakınız.

3. Bağırsak florasını destekleme
Çiftlikte broiler sürülerin rasyonuna Rekabetçi Dışlama Ürünlerinin eklenmesi, anneden geçen antikorlar azaldığında Salmonella enfeksiyonuna karşı ek bir koruma sağlar.

Bu ürünler, doğal bağırsak mikro florasını destekleyerek Salmonella gibi patojenik bakterileri üzerine olumsuz yönde etkir. Bunun sonucu olarak Salmonella’nın saçılma oranı azaltılmış olur.

4. Temizlik ve dezenfeksiyon
Evler ve tesisler, temizlik ve dezenfeksiyonu kolaylaştıracak biçimde tasarlanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından Salmonella bakterisinin varlığını kontrol etmek için swaplar alınmalıdır.
Dönem arası sürenin kısa olduğu birden çok bina içeren tesisler sorun yaratabilir. Bu çiftliklerde etkin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için yeterli süre bulunmayabilir. Sorunlu çiftliklerde (önceki sürülerin Salmonella-pozitif olması) temizlik ve dezenfeksiyona daha fazla önem verilmelidir.
Genel olarak:

 • Yıkama – kurutma – dezenfekte etme – kurutma – sisleme işlem sırası izlenmelidir.
 • Kurutma, Salmonella olasılığının tamamen ortadan kaldırılması için çok önemlidir.
 • Etkili dezenfektanlar/uygulama miktarı/ konsantrasyonu.
 • Personel/ekipman/haşarat yoluyla yeniden bulaşmanın önlenmesi gerekir.

Temizlik ve dezenfeksiyon işleminin ardından, yeni sürü için yeni altlık temin edilmelidir.

5. Kuluçkalık yumurtaların hijyeni

Bu, çiftlikte Salmonella kontrolünün diğer bir önemli faktörüdür. Civcivler, bakteri ile bulaşık yumurta kabukları nedeniyle enfekte olabilirler. Bu, kuluçkahanede Salmonella enfeksiyonunun saçılmasına neden olabilir. Bakteri, folluklarda genellikle dışkı ile yumurta kabuklarına bulaşır.
Folluk yönetimine fazla özen gösterilmelidir.

 • Yumurtalar günde en az 3 kez toplanmalıdır.
 • Kirli yumurtalar ve zeminden alınan yumurtalar ayrılmalı ve kuluçka amacıyla kullanılmamalıdır.
 • Az kirli yumurtalar, kuru bezle ya da bakteri öldürücü bir solüsyon kullanılarak temizlenebilir. Kuluçkahanede bu yumurtalar gelişim ve çıkım makinelerinin alt kısmına yerleştirilmelidir.

Sayfanın başı

tavuklar

Kontrol tedbirleri, çiftlikte Salmonella enfeksiyonunun ortaya çıkmasını ve yayılmasını önleme esasına dayanmaktadır.