Hayvanlar, insanlar, çevre

Salmonella, işleme tesisi veya yem üretim tesisi de dahil olmak üzere, kanatlı üretim zincirinin herhangi bir aşamasında hayvanlar tarafından  (örn. yabani kuşlarda), insanlar ve çevreden  bulaştırılabilir.  Tavukların aşılanması, enfeksiyona karşı koruma sağlayacaktır.

Kemirgenler, yabani kuşlar ve böcekler

 • Kemirgenler, sürüler arasında Salmonella enfeksiyonunu taşır ve etkeni yem depolarına bulaştırır.
 • Yabani kuşlar enfeksiyona yakalanabilir veya ayaklarıyla Salmonella bakterisini taşıyabilirler.
 • Sinekler ve böcekler, Salmonella bulaştırabilirler. Salmonella aynı zamanda dikey olarak larvalara da geçebilir. Böylelikle enfeksiyon, sonraki sinek yada böcek yavrularına da geçer.

Kontrol tedbirleri

 • Kanatlı ve yem üretiminin bütün aşamalarında etkin kemirgen kontrolü.
 • Yem depoları ve kümesler yabani kuş ve kemirgenelere karşı izole edilmelidir.

Personel

 • Salmonella, giysiler ve ekipmanlar yoluyla taşınabilir.
 • İnsanlar da asemptomatik taşıyıcı olabilirler ve bakteriyi bulaştırabilirler. Bu, kanatlının enfekte olmasına veya enfeksiyonun yemlere ya da kanatlı ürünlerine bulaşmasına neden olur.

Kontrol tedbirleri

 • Personelin Salmonella taşıyıcılığı yönünden kontrollerden geçirilmesi gerekli olabilir.
 • Çiftlikte sıkı biyo-güvenlik tedbirleri alınmalıdır
 • duşlar ve soyunma odaları
 • kanatlı üretim tesislerine sınırlı sayıda insanın girişine izin verilmelidir.
 • Kanatlı üretiminde çalışanlar başka hayvanlar ile temas etmemelidir.
 • Kanatlı üretiminin her aşamasında (el yıkama konusu da dahil olmak üzere) personelin eğitilmesi gerekmektedir.
 • Tavukların Salmonella‘ya karşı aşılanması, enfeksiyonu önleyebilir.

Çevre

Salmonella bakterisinin bulunduğu bir çevre, enfeksiyon ve çapraz bulaşma için sürekli bir kaynak olarak işlev görür. Bakteriler, çevrede uzun süre yaşayabilmektedir. Önceki bir sürünün Salmonella-pozitif olması halinde, sonraki sürüler de enfeksiyona yakalanabilir.

Kontrol tedbirleri

 • Binalar, yüzeyler ve ekipmanlar, kolay temizlik ve dezenfeksiyona izin verecek şekilde dizayn edilmelidir .
 • Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından,  Salmonella bakterisinin bulunup bulunmadığının tespiti için swaplar alınmalıdır.
 • Önceki sürünün Salmonella-pozitif olması halinde, sürüler arasında yeterli süre bırakılmalıdır.

Sayfa başı

tavuk ve civcivler

Kümes hayvanlarında aşılama, üretimin her aşamasında enfeksiyona karşı koruma sağlar.