Maternal Antikorların Faydası

Aşılı tavukların yavrularında S. Enteritidis’e karşı maternal antikorlar enfeksiyona karşı koruma sağlar.

Civcivler Salmonella enfeksiyonuna yaşamlarının birinci haftasında en fazla duyarlıdırlar. Bir günlük civcivler sadece bir ya da iki Salmonella Enteritidis bakterisi ile enfekte olabilirler. Enfeksiyon dozu yaşla birlikte artar; bu muhtemelen bağırsak mikroflorasının olgunlaşmasından kaynaklanır.

Maternal kaynaklı antikorların etkisi

Deney

  • 1 günlük civcivlerden oluşan 2 grup:
    1. Grup: Nobilis Salenvac ile aşılanmış 57 haftalık ebeveynlerden gelen civcivler.
    2. Grup: Aşılanmamış ebeveynlerden gelen civcivler
  • Salmonella Enteritidis ile aşılanmış saçıcı kanatlılar her iki civciv grubuyla temas ettirildi.
  • Klinik belirtiler 21 gün boyunca izlendi ve 21. günde otopsi yapıldı.

Sonuçlar

Saçıcı kanatlılarla temastan sonra 21 gün boyunca hayvanlardaki klinik belirtiler
Otopside S. enteridis’in civcivlerin safra kesesi, yumurtalık, yumurta kanalı ve sekumundan izolasyonu

Sonuç

Nobilis Salenvac ile aşılanmış damızlık hayvanların yavruları, yaşamlarının ilk 21 gününde S. Enteritidis enfeksiyonundan korunurlar.