Sık Sorulan Sorular – Nobilis Salenvac ve Nobilis Salenvac T

Nobilis Salenvac ve Nobilis Salenvac T nedir?
Nobilis Salenvac T, Salmonella Enteritidis faj tip 4 ve Salmonella Typhimurium DT 104 içeren inaktif bir aşıdır.

Nobilis Salenvac, Salmonella Enteritidis faj tip 4 içerir.

Faj tip ya da DT aşının iyi sonuç vermesi açısından önemli midir?
MSD Hayvan Sağlığı sadece Avrupada kanatlıları etkileyen en yaygın tipleri kullandı. ‘Faj tip 4’ ibaresi, belli bir bakteriyofaj dizisinin Salmonella‘ya ne şekilde saldırdığını belirtir ve araştırmacıların salgınların kaynağını bulmalarına yardım etmek için kullanılır. DT, (Definitive Type – Ayırıcı Tip), S. Typhimurium’u alt bölümlere ayırmanın bir yoludur. Etkinlik söz konusu olduğunda, aşı tüm S.Enteritidis ve S.Typhimurium suşlarına eşit ölçüde etki gösterir.

Nobilis Salenvac T, herhangi bir başka Salmonella’ya karşı çapraz koruma sağlar mı?
İngiltere’de yürütülen bir araştırma, Salenvac T’nin grup koruması sağladığını gösteriyor. Örneğin, S. Typhimurium Grup B’ye aittir ve deneyler diğer grup B serotiplerinin – özellikle S. Agona ve S. Heidelberg’in – kontrol edildiğini gösterdi (uluslararası dosya).

IRP nedir?
IRP, dış membrandaki Demir Düzenleyici Proteinler’in (Iron Regulated Proteins) kısaltmasıdır. Bunlar, demirin eksik olduğu kanatlı bağırsağındaki çoğalma sırasında Salmonella hücresinin yüzeyinde beliren özel, son derece antijenik proteinlerdir. MSD Hayvan Sağlığı, aşıyı hazırlarken bu durumu taklit eder; nihai aşı antijen bileşimi açısından kanatlıyı enfekte edecek saha Salmonella etkeni ile benzer yapıdadır. Kanatlı bu enfeksiyonla tam olarak savaşmak için gerekli olan antikorları üretir.

Daha fazla bilgi için bkz. Demir Sınırlama Teknolojisi.

Salenvac T ne tür bir bağışıklık kazandırır?
2 enjeksiyon Salenvac T, G (IgG) ve M (IgM) immünoglobülinlerinin yanı sıra hücreye bağımlı bağışıklıktan oluşan bir bağışıklık yanıtı sağlar. IgG ayrıca safrada da salgılanır. Bu da Salenvac T’nin hem bağırsaklardaki, hem de organlardaki Salmonella enfeksiyonunu kontrol ettiği anlamına gelir.

Nobilis Salenvac tarafından sağlanan bağışıklık yumurtada bulunur mu?
Immünoglobülinler yumurtada yoğunlaşır. Bu durum broiler civciv elde edilmek üzere üzere kuluçkaya basılan yumurtalardan çıkan civcivlerin en az 21 gün boyunca S. Enteritidis enfeksiyonuna karşı korunduğu anlamına gelir (İngiltere’de Salenvac kullanılarak yürütülen araştırma, 1995). İnsan tüketimine yönelik yumurtalar söz konusu olduğunda, yumurtaların Salmonella‘lı olarak yumurtlanması mümkün değildir. Son zamanlarda yürütülen araştırmalar, yumurtlama sonrasında S. Enteritidis ile kontamine oldukları takdirde, bakterilerin iyi çoğalamayacağı ve S. Enteritidis sayısının, aşılanmamış kontrollü yumurtalarla karşılaştırıldığında, düşük kalacağını gösterdi.

Nobilis Salenvac İngiltere’de ne kadar başarılı oldu?
Nobilis Salenvac (sadece S. Enteritidis için) 1995’te pazara sunuldu ve 1997’den 2001’e kadar yumurtacılarda kullanıldığında, insanlardaki S. Enteritidis kaynaklı gıda zehirlenmesinde %63 azalma sağladı. İngiliz hükümetinin bir kurumu (ACMSF), Salmonella kontrolünün ‘gerçek bir başarı öyküsü’ olduğunu söyledi ve bunu büyük ölçüde aşılamaya atfetti. Salenvac o tarihte mevcut olan tek aşıydı..

Nobilis Salenvac ya da Nobilis Salenvac T ile ne zaman aşılama yapılmalıdır?
İlk aşılama genelde 12 haftalıkken ve ikincisi de 16 haftalıkken yapılır. Tam bağışıklık için iki aşılama gereklidir ve aralarında en az 4 hafta olmalıdır. Bu nedenle aşıyı en elverişli zamanda kullanabilirsiniz. Yüksek riskli bölgelerde, bir günlük civcivler 0,1 ml ve 4 hafta sonra tekrar bir doz (0,5 ml) daha verilebilir. 18. haftada booster doz verilmesi tavsiye edilir.

Nobilis Salenvac ya da Nobilis Salenvac T ne yolla verilmelidir?
Hem Nobilis Salenvac, hem de Nobilis Salenvac T, aseptik koşullar altında, intramüsküler olarak verilmelidir.

Nobilis Salenvac T ne tür bir adjuvant içerir?
Alhydrogel – Aluminyum Hidroksit Jel. Bu, suda çözünen ve aşı reaksiyonlarını en az seviyeye düşüren bir adjuvanttır ve yağ emulsiyonlu Salmonella aşılarından kaza ile enjeksiyonun ele yapılması durumunda daha güvenilirdir.  

Neden Nobilis Salenvac T ‘içme suyu’ aşısından daha etkilidir?
Bir Salmonella aşısı enjekte edildiğinde, yumurtalıkların enfekte olmasını engelleyen antikorların üretimini sağlar. Bu da yumurtalar aracılığıyla dikey Salmonella taşınmasını engeller. Dikey taşınmanın kontrolü, S. Enteritidis’in başarıyla kontrol edilmesinde kilit unsurdur. İçme suyu aşılaması sadece Salmonella’nın saçılmasını azaltan, ama enfekte yumurtalıklara sahip kanatlı tarafından dikey taşınmayı engellemeyen lokal bir sindirim sistemi bağışıklığıyla sonuçlanır.

Nobilis Salenvac T ile aşılamanın başka faydaları var mıdır?
Nobilis Salenvac ile yapılan deneyler, aşılama sonrasında broiler damızlıkların üretkenliğinde bir artış olduğunu gösterdi. İki deneyde, aşılı damızlık başına civciv sayısı sırasıyla %2.15 ve %1.91 arttı ve bir deneyde kümülatif çıkım oranı %2.64 arttı.

Nobilis Salenvac ya da Nobilis Salenvac T’nin aşılama sonrasında kanatlılarda yan etki yarattığı doğru mu?
Kanatlıları ele alıp Nobilis Salenvac ve Nobilis Salenvac T enjekte etmek sadece minimum düzeyde aşı reaksiyonuna yol açar. Bu da büyümede ve yumurta üretiminde hiçbir soruna yol açmaz.

Salenvac T başka hangi kanatlı türlerinde kullanılmıştır?
Salenvac T, hindilerde (etiket dışı) (4 hafta arayla 2×0.5ml enjeksiyon), ördeklerde (4 hafta arayla 2×0.5ml enjeksiyon) ve güvercinlerde (2 hafta arayla 2×0.1ml enjeksiyon) kullanılmıştır.

Aşının hindilerde kullanımı ile ilgili olarak, lütfen şu yayına başvurun: Tenk I., Gyorváry I., Erdei P., Szabó Z., Kostyák Á. ve Mátray D. (2000)
Salmonella enteritidis’e karşı bir aşının (Salenvac) damızlık hindi sürülerinde salmonella saçılması üzerindeki etkisi.
Macaristan Veteriner Bülteni 122:737-741
İngilizce alıntı için bkz. Yayınlar .

Sayfanın başı

tavuk ve civciv