Nobilis Salenvac

Nobilis Salenvac, kümes hayvanlarının Salmonella Enteritidis enfeksiyonuna karşı korumak için kullanılan bir inaktif aşıdır.

Açıklama

 • Kümes hayvanları için inaktive edilmiş bir aşı
 • Formalin ile öldürülmüş Salmonella Enteritidis faj tipi 4  hücreleri içerir
 • Adjuvant olarak alüminyum hidroksit jel içerir
 • IRP teknolojisi ile üretilmiştir

Endikasyon

 • Yumurtacı ve damızlık tavuklarda S. Enteritidis’e karşı aktif bağışıklık sağlar.
 • Pasif bağışıklık, yumurta yoluyla yeni nesle aktarılır (klinik çalışma verilerine bakınız)
 • Yumurtalarda ve kanatlı etlerinde Salmonella’nın azaltılmasını amaçlamaktadır.

Uygulama

 • Bacak veya göğüs kasına intramüsküler enjeksiyon.
 • Damızlık tavuklarda bacak yaralanmalarını önlemek için göğüs kasına enjeksiyon önerilir.

Aşılama programı

 • Normal aşılama planı: 4 ila 6 hafta aralıklarla bir dozu 0,5 ml. olmak üzere iki doz. İlk aşılama için önerilen aşılama yaşı 10-12 hafta, ikinci aşılama için önerilen aşılama yaşı ise 14-18 haftadır.
 • Erken enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda: Yumurtadan yeni çıkan civcivlerde 0,1 ml. doz aşıdan 4 hafta sonra 0,5 ml. doz ile tekrarlanmasının etkin olduğu ispatlanmıştır. Bunun ardından 14-18 haftalık yaşta bir booster doz uygulanmalıdır.

Koruma

 • Koruma, 2. aşılamanın ardından gelişir.
 • Aşılama rejiminin tamamlanmasından 2 hafta sonra tam koruma sağlanmış olur.
 • Dolayısıyla son aşılamanın nakliyeden en az 2 hafta önce yapılması gerekir çünkü nakliye sırasında veya nakliyeden hemen sonra enfeksiyonun meydana gelme olasılığı yüksektir.