Deneysel Bulaştırma Çalışmaları

Nobilis Salenvac T’nin kümes hayvanlarında S. Enteritidis ve S. Typhimurium enfeksiyonlarına karşı etkisini kanıtlamak üzere yürütülen araştırmalar.

Saçılma üzerindeki etki

Nobilis Salenvac T ile aşılanmış broiler damızlıklar ile aşılanmamış kontrol grubunun saçıcı kanatlılarla (yüksek seviyelerde Salmonella Typhimurium salgıladığı bilinen kanatlılar) temas ettirildikten sonraki sindirim kanalından saha tipi Salmonella Typhimurium’un saçılması değerlendirildi.
Salmonella Typhimurium’un saçılması, kloakal swab örneklemesi yoluyla değerlendirildi.Aşağıdaki grafikler kloakal swablardan pozitif izolasyonun yüzdesini ve düşük, orta ya da yüksek saçıma sahip kanatlıların yüzdesini gösteriyor.

Nobilis salenvac T’nin S. typhimurium’un saçılması üstündeki etkisi

Sonuç

  • Nobilis Salenvac T, Salmonella Typhimurium’un saçılmasını azaltır.
  • Nobilis Salenvac T, aşılı kanatlılardaki düşük, orta ve yüksek saçıcıların sayısında azalmaya yol açar.

Bu deneyin diğer sonuçları:

S. Typhimurium’un yumurtadan taşınmasında azalma

Yöntem

  • Nobilis Salenvac T ile aşılanan broiler damızlıklar 20 haftalıkken damar içi yolla enfekte edildi.
  • Yumurtalar S. Typhimurium yönünden test edildi

Bulgular

Nobilis salenvac T’nin S. typhimurium’un saçılması üstündeki etkisi

Sonuç

Nobilis Salenvac T, S. Typhimurium’un yumurta aracılığıyla dikey taşınmasını azaltır.

Broilerlerde S. typhimurium‘un saçılmasında azalma

Yöntem

  • Aşılı ve aşısız damızlıklardan gelen broilerlerden S. Typhimurium’un saçılması karşılaştırıldı.
  • Kanatlılar bir günlükken “saçıcı” kanatlılarla temas ettirilerek enfekte edildi.

Bulgular

broilerlerin aşılanması

Sonuç

Broiler damızlıkların Nobilis Salenvac T ile aşılanması, S. Typhimurium’un saçılmasında azalmaya yol açar.

Sayfanin basi