Nobilis Salenvac T denemeleri ve araştırmaları

Kanatlılar Nobilis Salenvac T ile aşılandığında ortaya çıkan etkilere ilişkin ek denemeler ve araştırmalar yürütüldü. Aşağıda deneme ve araştırmaların genel açıklaması bulunabilir.

Çapraz Koruma Araştırmaları

Nobilis Salenvac T’nin S. Heidelberg ve S. Agona’ya* karşı etkinliği

*Uluslararası dosya

Salmonella Typhimurium, S. Heidelberg ve S. Agona, Salmonella’nın Kaufmann-White sınıflandırmasında Grup B’de yer alır.

S. Heidelberg araştırması

Yöntem

  • Nobilis Salenvac T ile aşılanan tavuklar ve aşılanmamış tavuklardan oluşan bir kontrol grubu, S. Heidelberg ile enfekte edildi.
  • Dışkı yolu ile Salmonella’nın saçılması 21 gün boyunca izlendi.

* Uluslararası dosya Nobilis Salenvac T

Bulgular

Aşağıdaki grafik, aşılı ve aşısız tavuklardan S. Heidelberg’in saçımının karşılaştırmasını göstermektedir.

aşılı ve aşısız tavuklarda S. Heidelberg’in saçılması

Sonuç

Nobilis Salenvac T, Salmonella Heidelberg’in saçılmasını azaltır.

S. Agona araştırması

Yöntem

  • Nobilis Salenvac T ile aşılanan tavuk grubu ile aşısız tavuklardan oluşan bir kontrol grubu, S. Agona ile enfekte edildi.
  • Salmonella’nın dışkı yoluyla  saçılması 21 gün boyunca izlendi.

Bulgular

Aşağıdaki grafik, S. Agona’nın aşılı ve aşısız kanatlılardan saçımının karşılaştırmasını göstermektedir.

% shedding of  S Agona in vaccinated and unvaccinated chickens

Sonuç

Nobilis Salenvac T, Salmonella Agona’nın saçılmasını azaltır.

Aşılı tavukların yumurtalarındaki antikorlar

Yumurtacı tavuklarda canlı bir Salmonella aşısı aşılama ile inaktif bir aşıyla aşılamanın karşılaştırılması, inaktif aşı ile aşılanan tavuklardan elde edilen yumurtalarda Salmonella Enteritidis’in çoğalmasının, aşısız tavukların yumurtaları ve canlı bir S. Enteritidis aşısıyla aşılanmış tavukların yumurtalarına kıyasla önemli ölçüde azaldığını gösterdi.

Araştırmanın tüm ayrıntıları için, 10-12 Mayıs 2006’da, Fransa’nın St Malo kentinde düzenlenen 13. Uluslararası Salmonella ve Salmonellozis Sempozyumu’nda sunulan postere bakın.


PDF icon

Yumurtacı tavukların inaktif bir Salmonella aşısıyla aşılanması yumurtalardaki Salmonella çoğalmasını azaltır (pdf 46Kb).
indir


Sayfanın başı